Rozejście mięśni prostych brzucha

Rozejście mięśni prostych (RD) objawia się charakterystycznym „wałkiem” w nadbrzuszu, który staje się szczególnie widoczny podczas podnoszenia się z pozycji leżącej.

Co to jest rozejście mięśni prostych brzucha?

Rozejście mięśni prostych (RD) to charakterystyczny „wałek” pojawiający się w nadbrzuszu, zwłaszcza zauważalny podczas podnoszenia się z pozycji leżącej. Często jest mylony z przepukliną, ale istnieje istotna różnica między tymi dwoma terminami. RD polega na rozstępowaniu się mięśni prostych, które stanowią główną strukturę mięśniową przedniej ściany brzucha, w kierunkach bocznych. Zwykle mięśnie proste powinny być oddalone od siebie nie więcej niż o 1,5 cm, co odpowiada grubości „kresy białej” – struktury łącznotkankowej oddzielającej te dwa mięśnie. Gdy mięśnie brzucha rozchodzą się na boki, następuje jednoczesne rozciąganie się kresy białej. Ten proces sprawia, że ścieńczona tkanka uwypukla się na kształt wspomnianego „wałka” pod wpływem tłoczni brzusznej.

Cechy charakterystyczne

Cechą charakterystyczną PPAWIS jest rozluźnienie przedniej ściany brzucha wraz z towarzyszącym rozstępem mięśni prostych (z ang. rectus diastasis – RD), wywołane nagłym przyrostem obwodu brzucha w ciąży. Dodatkowo, często obserwuje się niewielką przepuklinę w obrębie pępka lub kresy białej, a także pojawienie się tzw. fartucha skórno-tłuszczowego z rozstępami oraz ogólną deformację sylwetki. Całość tego zjawiska, poza wymiernym negatywnym wpływem na postrzeganie własnej osoby, prowadzi do utraty pewności siebie, problemów w kontaktach społecznych oraz powiązana jest z utratą stabilności korpusu, bólami w obrębie grzbietu i bioder, oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu struktur dna miednicy.

Czy jest ono niebezpieczne?

Rozejście mięśni prostych brzucha samo w sobie nie stanowi zagrożenia. Jednakże istnieją sytuacje, w których może być konieczna interwencja chirurgiczna. Izolowane rozejście mięśni prostych brzucha u mężczyzn w średnim wieku, często z towarzyszącą otyłością brzuszną, jest stosunkowo częstym zjawiskiem i zazwyczaj jest traktowane jako defekt kosmetyczny.

Inna sytuacja ma miejsce, gdy rozejście mięśni prostych współwystępuje z przepuklinami brzusznymi, takimi jak przepuklina pępkowa lub przepuklina nadbrzusza. Podobnie jest w przypadku rozejścia mięśni prostych, które są częścią zespołu poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha, występującego u kobiet po ciążach. Takie rozejście może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia kolejnych przepuklin oraz wywoływać dokuczliwe bóle pleców, destabilizować mięśnie miednicy (co może przyczyniać się do problemów z trzymaniem moczu, opadaniem narządu rodnego) oraz generować problemy psychospołeczne.

Decyzja o operacji rozejścia mięśni prostych brzucha zawsze powinna być podejmowana indywidualnie. Konieczne jest dokładne poznanie oczekiwań pacjenta, przeprowadzenie badania przedmiotowego (często z wykorzystaniem ultrasonografii w celu zmierzenia szerokości rozejścia) i na tej podstawie wspólnie podjęcie decyzji.

W naszym Centrum Leczenia Przepuklin oferujemy pełen zakres zabiegów, dostosowanych do rodzaju i rozległości rozejścia mięśni prostych brzucha.

  1. Zabieg otwarty z jednoczasową abdominoplastyką – szczególnie w przypadku kobiet z zespołem poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha (PPAWIS)
  2. Zabieg małinwazyjny – technika MILOS / e-MILOS (ang. mini- or Less-open Sublay Operation) – w przypadku współstniejącej przepukliny brzusznej ale bez konieczności usuwania nadmiaru zniszczonej skóry
  3. Zabieg endoskopowy techniką SCOLA (ang. subcutaneus onlay laparoscopic approach) – zabieg przeprowadzany bez wykonywania jakichkolwiek cięć w obrębie śród czy nadbrzusza z użyciem instrumentarium laparoskopowego. Wskazaniem do zabiegu jest rozejście nie większe niż 5cm (II stopień).

Należy pamiętać iż niewielkie rozejście mięśni prostych (I stopień, czyli mniej niż 3 cm), nie stanowi wskazania do zabiegu operacyjnego. Często można próbować leczyć je zachowawczo – odpowiednimi ćwiczeniami pod okiem wyspecjalizowanego fizjoterapeuty.

Do jakiego lekarza należy się zgłosić?

W szpitalu Swissmed leczenie rozejścia mięśni prostych brzucha realizują: prof. Maciej Śmietański, dr. Mateusz Zamkowski, lek. Michał Putko

Centrum Leczenia Przepuklin kompleksowo zaopiekuje się Twoim problemem – zobacz więcej.

+48 58 524 15 00