prof. dr hab. n. med.

Maciej Śmietański

chirurg

Autor i współautor ponad 50 prac naukowych z dziedziny leczenia przepuklin. Koordynator zespołu leczenia przepuklin w Szpitalu Swissmed. Wykładowca akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Sekcji Leczenia Przepuklin i Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Potrzebujesz konsultacji?

Umów wizytę

Koordynacja

Koordynator prac Zespołu Leczenia Przepuklin Kliniki Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 2000-2009. W latach 2001-2002 doradca Pomorskiej Kasy Chorych (w dziedzinie kontraktowania leczenia przepuklin). Koordynator prac zespołu przepuklinowego w Szpitalu w Wejherowie w latach 2012-2015. Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Leczenia Przepuklin w szpitalu w Pucku do roku 2018. Obecnie wykonuje zabiegi wyłącznie w szpitalu SWISSMED w Gdańsku. Wykłada na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Edukacja

 • AM w Gdańsku 1989-1994
 • 1998 Podyplomowe Studium Zarządzania w ZOZ (UG, Wydział Ekonomii i Zarządzania)
 • Workshop on Solid Organs Laparoscopy– Hamburg, ESI 1999
 • Workshop on Colorectal Laparoscopy – Hamburg, ESI 2000
 • Workshop on Ventral Hernia – Hamburg, ESI 2005
 • Workshop on Ventral Hernia Master Class, Paris 2007

Współpraca

W latach 1999-2004 współpracownik European Union Hernia Trialists Collaboration, od roku 2005 współbadacz przepuklin w ramach programu LAPSIS (pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego), od 2006 uczestnik i współpracownik European Surgical Panel (w dziedzinie leczenia przepuklin), w latach 2004-2005 pierwszy Dyrektor Wykonawczy i twórca statutu Polskiego Klubu Przepuklinowego, Członek Rady Naukowej PKP 2005-2014, w  latach 2007-2017 członek Zarządu European Hernia Society (Sekretarz ds. Nauki EHS w latach 2009-2017), w latach 2009-2015 członek Zarządu Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Leczenia Przepuklin Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Autorstwo i wyróżnienia

 • Autor i współautor ponad 50 prac naukowych z dziedziny leczenia przepuklin (w tym Polskiego nazewnictwa i klasyfikacji przepuklin, Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin i opracowań epidemiologicznych na terenie Województwa Pomorskiego w latach 1997-2003).
 • Członek grup naukowych ds. wprowadzenia standardów leczenia przepuklin pachwiny (EHS), laparoskopowego leczenia przepuklin brzusznych (IEHS).
 • Autor światowej klasyfikacji przepuklin okołostomijnych. Uzyskał nagrodę za dokonania naukowe na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego w Turynie w roku 2005.
 • Wyróżniony medalem Rydygiera i Schramma (2014) za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego we Lwowie, honorowym członkostwem Ukraińskiego Towarzystwa Przepuklinowego i tytułem profesora honorowego za wkład w rozwój chirurgii przepuklin na Ukrainie.
 • Wyróżniony dyplomem kapituły Prof. Szareckiego za wybitny wkład w rozwój herniologii polskiej (2014).
 • Wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi za propagowanie chirurgii polskiej podczas misji humanitarnych w Afryce i działalność edukacyjną w tym na Ukrainie.
 • Doktoryzował się w roku 2002 na podstawie pracy dotyczącej użycia implantów syntetycznych w chirurgii przepuklin.
 • Obecnie prowadzi 6 programów autorskich dotyczących zaopatrzenia przepuklin. Stopień doktora habilitowanego (2014) na podstawie cyklu prac dotyczących użycia implantów makroporowych w chirurgii przepuklin pachwiny.
 • Nominacja do tytułu Profesora podpisana przez Prezydenta RP dnia 28.09.2020.

Centrum Leczenia Przepuklin

 

+48 58 524 15 00