Ubezpiecznia prywatne

Swissmed współpracuje z wieloma ubezpieczycielami zagranicznymi. Oznacza to, że Pacjenci posiadający ubezpieczenie w tych firmach są przyjmowani bezgotówkowo, a faktury wysyłane są przez nas do ubezpieczyciela i przez niego opłacane w zakresie, który został określony z Pacjentem w umowie ubezpieczenia. Wszystkie współprace odbywają się na zasadach gwarancji płatności.

Jeżeli Pacjent posiada polisę w innej firmie ubezpieczeniowej niż niżej wymienione, również może rozliczać się bezgotówkowo w Swissmed. Warunkiem koniecznym do spełnienia w takim przypadku jest przed wykonaniem usługi przesłanie przez daną firmę ubezpieczeniową również gwarancji płatności.

Firmy z którymi współpracujemy:

 • Allianz Worldwide Care

 • AP Companies Global Solutions

 • Bupa Global

 • Europ Assistance Global PPO

 • Global Voyager Assistance Ltd

 • Gouda Travel Insurance

 • INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA

 • MSH International

 • SOS International A/S

 • WELCARE

 • Medicover

 • Cigna Global Health Benefits

Wizyta w klinice krok po kroku

Umówienie wizyty

W celu umówienia się na wizytę lekarską należy zadzwonić do kliniki pod numer: 58 5241500. Prosimy poinformować telefonistkę o posiadanym ubezpieczeniu.

Konsultacja i badania diagnostyczne

Przed udaniem się do gabinetu czy na badanie diagnostyczne/ laboratoryjne; należy zarejestrować się w recepcji. Pacjent zobowiązany jest do skontaktowania się ze swoją firmą ubezpieczeniową i poinformowania o planowanym leczeniu w szpitalu Swissmed i podaniem adresu gop@swissmed.com.pl do kontaktu z nami. Firma ubezpieczeniowa kontaktuje się z nami i precyzuje leczenie pacjenta zgodnie z jego zakresem ubezpieczenia.

Uwaga! Firmy ubezpieczeniowe pokrywają koszty zabiegów na podstawie wystawionej wcześniej promesy! Podczas konsultacji lekarz omówi stan zdrowia Pacjenta, poinformuje o metodach leczenia i ewentualnym ryzyku związanym z leczeniem. Jeśli Pacjent zdecyduje się na wykonanie operacji, lekarz wystawi skierowanie.

W celu ustalenia szczegółów przyjęcia na oddział, zasad pobytu w szpitalu i ustalenia terminu operacji, Pacjent uda się do Koordynatora Opieki Szpitalnej, który poinformuje również jakie badania laboratoryjne i diagnostyczne wymagane są przed operacją oraz kiedy może umówić Pacjenta na konsultacje u anestezjologa. Na podstawie skierowania Koordynator Opieki Szpitalnej  przygotuje kosztorys, który zostanie wysłany do ubezpieczyciela z prośbą o gwarancję płatności. Po otrzymaniu gwarancji ustalone terminy zostaną potwierdzone, o czym Koordynator Opieki Szpitalnej poinformuje Pacjenta.

Płatność za zabieg nie zostanie pobrana od Pacjenta, faktura zostanie wysłana bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.

Końcowe rozliczenie

W niektórych przypadkach indywidualna umowa Pacjenta z ubezpieczycielem określa współpłatność (rachunki za leczenie są tylko w części pokrywane przez ubezpieczyciela), w związku z czym może zaistnieć konieczność pokrycia przez Pacjenta części zobowiązania za wykonane świadczenia medyczne. Klinika jest o tym informowana przez ubezpieczyciela, w momencie uzgadniania szczegółów gwarancji płatności.

+48 58 524 15 00