INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. pełni Pani Katarzyna Pisarzewska z którą można skontaktować się bezpośrednio, pisząc na adres e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

  1. Polityka prywatności (link do strony)
  2. Klauzula informacyjna dla pacjentów Swissmed (plik w formacie .pdf)
  3. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (plik w formacie .pdf)
  4. Klauzula informacyjna dla kontrahentów (plik w formacie .pdf)
  5. Lista Spółek Grupy LUX MED (plik w formacie .pdf)

 

+48 58 524 15 00