O SPÓŁCE

Podstawowe informacje o spółce

Swissmed Centrum Zdrowia to gdańska spółka medyczna, która jest częścią Grupy Lux Med. Od początku swojej działalności zarząd i właściciele Swissmed Centrum Zdrowia S.A. konsekwentnie realizują plan rozwoju firmy — lidera na rynku wysokospecjalistycznej, płatnej opieki zdrowotnej.

Zarząd

  • Izabella Murawska-Chojnowska | Prezes Zarządu
  • Agnieszka Broniarek | Członek Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor ds. Finansowych

 

Dyrekcja

  • Wojciech Lemski | Dyrektor Zarządzający
  • Katarzyna Korzeniewicz | Dyrektor ds. Operacyjnych
  • Włodzimierz Piankowski | Dyrektor Medyczny
  • Beata Zawłocka | Z-ca Dyrektora Medycznego ds. Pielęgniarstwa

 

Informacje rejestrowe

Adres siedziby spółki: ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk
KRS:  0000183364 nadany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 583 21 06 510,
REGON: 191244745
Kapitał zakładowy: 61.182.230,00 zł – w całości opłacony.

Kontakt z zarządem

Asystentka Biura Zarządu
ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk
+48 58 524 15 15
biuro@swissmed.com.pl

Dokumenty

+48 58 524 15 00