Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

Porody rodzinne

Uwzględniając aktualne stanowisko konsultantów krajowych w sprawie odbywania porodów rodzinnych, utrzymującą się stabilną sytuację epidemiologiczną w województwie pomorskim oraz na prośby pacjentek,  jest możliwość odbywania porodów z osobą towarzyszącą (porodów rodzinnych) po spełnieniu poniższych warunków:

- osoba towarzysząca przed wejściem na salę porodową wypełnia ankietę epidemiologiczną,

- osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu nosi maskę i rękawiczki oraz strój ochronny jednorazowy,

- pobyt osoby towarzyszącej jest ograniczony do czasu porodu (od momentu rozpoczęcia porodu do max. 2 godzin po porodzie)

- pobyt osoby towarzyszącej jest ograniczony do sali porodowej bez możliwości powrotu po jej opuszczeniu,

- w pakietach Premium i Premium Plus osoba towarzysząca może pozostać z pacjentką przez cały pobyt pacjentki na Oddziale.

ZALECAMY aby:

- osoba towarzysząca posiadała aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID 19 (nie jest to warunek bezwzględnie konieczny, ale biorąc pod uwagę bezpieczeństwo innych pacjentów oraz personelu zalecamy wykonanie badania).


[2020-07-20]

Formularz kontaktowy

Ładowanie