Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

W dniu 06 października 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 194 (6845) pod pozycją 47889 zostało opublikowane ogłoszenie Spółki o cenie akcji podlegających przymusowemu wykupowi, wynoszącej 11,03 zł za jedną akcję. W tym samym dniu informacja o ustalonej przez biegłego w/w cenie akcji została opublikowana również na stronie internetowej Spółki.

W celu rozliczenia transakcji przymusowego wykupu, akcjonariusze mniejszościowi proszeni są o podanie Spółce (na adres email: biuro@swissmed.com.pl, lub na adres korespondencyjny: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44) w terminie do dnia 05 listopada 2023 r. następujących danych:

  • numer rachunku bankowego,
  • datę urodzenia oraz numer PESEL,
  • potwierdzenie adresu zamieszkania,
  • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, w tym podanie adresu tego urzędu.

Szczegółowa informacja dotycząca przymusowego wykupu akcji znajduje się tutaj.

Gdańsk, dnia 06 października 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+48 58 524 15 00