REJESTRACJA
(+48) 58 524 15 00
POMOC DORAŹNA
(+48) 58 524 15 89
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H LECZENIE OTYŁOŚCI PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY PAKIETY ZDROWOTNE POMOC DORAŹNA

Kariera

Poszukujących pracy zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Dział Zasobów Ludzkich,
80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44,

lub mailem: praca@swissmed.com.pl

W temacie wiadomości prosimy umieścić informację jakiego stanowiska dotyczy oferta.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Swissmed Centrum Zdrowia S. A. z siedzibą przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

1. Administrator sieci i systemów IT

Grupa Swissmed poszukuje pracownika na stanowisko:

Administrator sieci i systemów IT


Zakres obowiązków i odpowiedzialności :

• Współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz respektowaniu przez pracowników dokumentacji ochrony danych osobowych, w szczególności instrukcji zarządzania systemem informatycznym tj.

o zarządzanie aktywami,

o kontrola dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych),

o środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami),

o bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie),

o bezpieczeństwo komunikacji (zabezpieczenie, rozdzielenie sieci),

o pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów,

o relacje z dostawcami (umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania),

o zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,

o zarządzanie ciągłością działania,

o zgodność z wymaganiami prawnymi i umownymi.

• Współpraca przy przeprowadzaniu okresowych sprawdzeń, czyli nic innego jak monitorowanie przestrzegania RODO, w tym działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

• Współpraca podczas przeprowadzania procesu analizy ryzyka wynikiem, której powinny być obszary lub też zasoby, które nie są zabezpieczone lub zastosowane wobec nich zabezpieczenia nie są wystarczające.

• Zapewnienia ciągłości działania systemu, w tym zabezpieczenie zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych poprzez systematyczne wykonywanie kopii zapasowych.

• Zapewnienie awaryjnego źródła zasilania oraz zabezpieczenia przed zakłóceniami w sieci zasilającej systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, których nagła przerwa w pracy mogłaby spowodować utratę danych lub naruszenie ich integralności.

• Nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych.

• Kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. wykorzystywanie jedynie oprogramowania posiadającego wsparcie producenta oraz systematyczne, automatyczne lub zgodne z biuletynem bezpieczeństwa jego aktualizowanie.

• Zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego, którego celem może okazać się uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych.

• Dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO• Zabezpieczenie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, w szczególności archiwów, szachtów sieciowych oraz serwerowni przed dostępem osób nieuprawnionych lub innymi zdarzeniami losowymi, w tym m.in. zabezpieczenia:

o fizyczne (drzwi, ściany, stropy itp.),

o techniczne (elektroniczne systemy zabezpieczeń),

o środowiskowe (zapewnienie optymalnych warunków pracy urządzeń i ochrona przeciwpożarowa),

o personalne (pracownicy ochrony, świadomy personel przedsiębiorstwa),

o organizacyjne (obowiązujące w przedsiębiorstwie regulaminy, polityki itp.),

• Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem, w tym m.in

o firewalle,

o filtry antyspamowe,

o wydzielanie VLAN’ów

o stosowanie filtracji urządzeń, które mogą uzyskać dostęp do sieci produkcyjnej,

o stosowanie wielu innych rozwiązań z uwzględnieniem dostępnych technologii oraz dostępnych środków finansowych.

 • instalacja i konfiguracja komputerów z systemem Windows, urządzeń peryferyjnych oraz mobilnych,

 • zapewnianie prawidłowego działania sprzętu i oprogramowania, w tym wykonywanie przeglądów i napraw,

 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem i siecią LAN,

 • wsparcie użytkowników przy rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i oprogramowaniem,

 • bieżąca współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i systemów,

 • bieżące wsparcie w utrzymaniu ciągłości działania firmy,

 • bieżące modyfikacje infrastruktury i sieci komputerowej,

 • udział przy wdrażaniu nowych rozwiązań.


Nasze wymagania:

 • wykształcenie informatyczne lub pokrewne techniczne,

 • znajomość środowiska Windows,

 • znajomość sieci komputerowej i protokołu TCP/ IP,

 • umiejętność instalowania i serwisowania sprzętu komputerowego,

 • umiejętność rozwiązywania problemów z działaniem stacji roboczych, urządzeń mobilnych i peryferyjnych,

 • umiejętność konfigurowania oprogramowania użytkowego,

 • rozumienia infrastruktury IT i zależności między jej poszczególnymi elementami,

 • umiejętności rozwiązywania problemów związanych z obsługą systemów operacyjnych i aplikacji biurowych,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znajomość języka SQL,

 • gotowość do pracy w porach nocnych - wsparcie IT .


Co oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia,

 • atrakcyjne wynagrodzenie,

 • komfortowe warunki pracy,

 • kompleksową organizację pracy,


praca@swissmed.com.pl


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@swissmed.com.pl

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Specjalista ds. sprzedaży usług medycznych

Wymagania:
 • doświadczenie w sprzedaży (mile widziana branża usług medycznych/farmaceutycznych)
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • umiejętność utrzymywania długotrwałych relacji
 • przedsiębiorczość i odpowiedzialność
 • umiejętność planowania i wyznaczania priorytetów
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • pracę w terenie,
 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współfinansowaną opiekę medyczną.

3. Pracownik Działu Obsługi Pacjenta

Pracownik Działu Obsługi Pacjenta

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie praca w rejestracji, obsługa pacjenta, umawianie wizyt, powadzenie terminarzy lekarskich oraz udzielanie informacji o oferowanych usługach.

Wymagania:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • gotowość do pracy zmianowej od poniedziałku do piątku między 7-20.

  Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w obsłudze pacjenta,
 • dyspozycyjność w soboty,
 • umiejętności sprzedażowe,
 • znajomość języków obcych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • preferencyjne warunki prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w grupie LuxMed,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość rozwoju i awansu.

4. Pielęgniarka anestezjologiczna

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
 • kurs lub specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,
 • ukończony kurs  pierwszej  pomocy, przetaczania krwi i składników krwiopochodnych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • praca z pacjentem,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
 • realizacja zaleceń lekarskich.

5. Pielęgniarka operacyjna

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
 • kurs lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego,
 • ukończony kurs  pierwszej  pomocy,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • praca z pacjentem,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
 • realizacja zaleceń lekarskich.

6. Pielęgniarka na oddział chirurgiczny

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziany kurs lub specjalizacja z pielęgniarstwa chirurgicznego,
 • ukończony kurs pierwszej  pomocy, przetaczania krwi i składników krwiopochodnych, EKG,
 • mile widziany kurs leczenia ran,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • praca z pacjentem,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
 • realizacja zaleceń lekarskich.

7. Pielęgniarka na oddział internistyczny

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziany kurs lub specjalizacja z pielęgniarstwa internistycznego lub zachowawczego,
 • ukończony kurs pierwszej  pomocy, przetaczania krwi i składników krwiopochodnych, EKG,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • praca z pacjentem,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
 • realizacja zaleceń lekarskich.

8. Optometrysta

Poszukujemy optometrysty do pracy w Centrum Okulistyki szpitala Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • doświadczenia w wykonywaniu zawodu,
 • wysokiego poziomu kultury osobistej,
 • dyspozycyjności,
 • komunikatywności.

 

Oferujemy:

elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie lub część etatu), atrakcyjne wynagrodzenie, komfortowe warunki pracy, kompleksową organizację pracy w gabinecie, pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

 

Mile widziane doświadczenie w kwalifikowaniu pacjentów do zabiegów.

9. Psycholog

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. poszukuje psychologa do pracy z pacjentami bariatrycznymi, ale również na Oddziale Położniczo-Neonatologicznym i Oddziale Zabiegowym.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe psychologiczne,
- doświadczenie w pracy z pacjentami szpitalnymi.
Oferujemy:
- dogodne formy zatrudnienia,
- komfortowe warunki pracy, kompleksową organizację pracy w gabinecie lub online,
- pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

10. Lekarz wykonujący USG

Oferujemy

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach,
 • pracę w miłym zespole.

Wymagania:

 • odpowiednie certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
 • umiejętność wykonywania badań USG jamy brzusznej, piersi, tarczycy i USG Doppler,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

11. Lekarz specjalista chirurgii ogólnej

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podejmie współpracę z lekarzem specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej.

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach,
 • pracę w miłym zespole.

Wymagania:

 • specjalizacja z chirurgii ogólnej,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Obowiązki:

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 w Izbie Przyjęć Szpitala Swissmed,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (pod nr 58 524 1572), o wiadomość email na adres: praca@swissmed.com.pl lub osobiście w dziale kadr Szpitala Swissmed ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk

12. Lekarz pulmonolog

Oferujemy

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach,
 • pracę w miłym zespole.

Wymagania:

 • specjalizacja z pulmonologii,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Obowiązki:

 • praca na Oddziale Pomocy Doraźnej i Oddziale Chorób Wewnętrznych,
 • konsultacje pacjentów głównie po przebytym COVID-19

13. Pielęgniarka do pracy na Oddziale Opieki Doraźnej

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podejmie współpracę z pielęgniarką na Oddziale Pomocy Doraźnej.

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
 • minimum 5-letnie doświadczenie,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • opieka nad pacjentami na Oddziale Pomocy Doraźnej,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
 • realizacja zaleceń lekarskich.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@swissmed.com.pl

14. Pielęgniarka do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych

Swissmed Centrum Zdrowia S.A. podejmie współpracę z pielęgniarką na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Oferujemy:

 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,
 • minimum 5-letnie doświadczenie,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
 • dobra organizacja pracy własnej.

Obowiązki:

 • opieka nad pacjentami w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,
 • realizacja zleceń lekarskich.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@swissmed.com.pl

15. Lekarz Anestezjolog


Wymagania:
 • specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • minimum 5-letnie doświadczenie,
 • dyspozycyjność.
Zadania:
 • praca na bloku operacyjnym,
 • konsultacje pacjentów przed zabiegami,
 • dyżury na oddziale.
Oferujemy:
 • elastyczne formy zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe warunki pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (pod nr 58 524 1572), o wiadomość email na adres: praca@swissmed.com.pl lub osobiście w dziale kadr Szpitala Swissmed ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk


Formularz kontaktowy

Ładowanie