Swissmed Centrum Zdrowia
(+48) 58 524 15 00
PRZYCHODNIA OFERTA DLA FIRM DLA SENIORA SZPITAL

Wyszukaj Lekarza

Świadczy swoje usługi w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz medycyny estetycznej. Swoją zawodową aktywność skupia przeważnie na chirurgii piersi w pełnym jej zakresie – od chirurgii onkologicznej (oszczędzające leczenie raka piersi, amputacja piersi) do chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej (podskórna amputacja piersi - jednoczasowa oraz odroczona za pomocą implantów lub tkanek własnych, chirurgia symetryzująca piersi po zabiegach). Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Klinice Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, Białoruś, w ramach asystentury z chirurgii ogólnej z aspektami mikrochirurgii i chirurgii rekonstrukcyjnej. Ukończył ją z wyróżnieniem w 1997 roku. W latach 1997 – 2003 pracował, jako mikrochirurg na Oddziale Mikrochirurgii Miejskiego Szpitala w Grodnie. W tym czasie specjalizował się głównie w zabiegach reimplantacyjnych kończyn oraz operacjach odtwórczych. Łącznie wykonał około 460 reimplantacji kończyn na różnych poziomach. Jest autorem metody biomechanicznej rehabilitacji reimplantowanych kończyn. W roku 2002 r. odbył roczny staż w zakresie mikrochirurgii pod kierownictwem Prof. W. Kryłowa w Moskwie w Rosyjskim Państwowym Instytucie Kształcenia Podyplomowego. W 2003 r. przeprowadził się do Polski, gdzie rozpoczął Studia Doktoranckie na Akademii Medycznej w Gdańsku. Tytuł doktor nauk medycznych obronił w kwietniu 2009. Pracował w składzie Kliniki Chirurgii Plastycznej 2003-2009 oraz Kliniki Chirurgii Onkologicznej UCK w Gdańsku 2009-2015 r. Jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej. Piotr Rak odbył szkolenie w „Breast Cancer Unit” w „HELIOS KLINIK”, Bad Saarov, w Niemczech (kierownik kliniki – dr n. med. M. Budner) w 2011 roku, celem którego było adaptacja i zastosowanie światowych standardów skojarzonego leczenia raka piersi w Polsce. W roku 2012 w ramach międzynarodowego projektu prowadzonym przez Medyczny Uniwersytet w Gratz (Austria) zorganizował Oddział chirurgii Raka piersi oraz wyszkolił 2 chirurgów w szpitalu Zdrowia Matki i Dziecka w Astanie, Kazachstan. W 2005-2010 r. pracował jako koordynator Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w województwie Pomorskim. W swoim dorobku naukowym ma 32 publikacji w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w szeregu konferencji i szkoleń z zakresu chirurgii ogólnej, plastycznej, onkologicznej i skryningu raka piersi. Brał udział w 5 międzynarodowych protokołach badawczych: MINDACT - pilot trial (2006), NKIAVL (2006), KU 3613, ICON (2007-2008), PRAME-AS 15-MEL-001 (MET)) #11373 – faza I (2011), PRAME-AS 15-MEL-001 – faza II (obecnie). Jest osobą, należącą do zespołu, który po raz pierwszy w Polsce zastosował komórki macierzyste w rekonstrukcji piersi w ramach protokołu „Cytori”. Jako operator wykonał takich zabiegów najwięcej w Polsce – 29 (dane 2014 r). Dr Piotr Rak posługuje się swobodnie językiem Polskim, Rosyjskim, Angielskim, Białoruskim, Francuskim i Niemieckim. Ma bardzo dobry kontakt z pacjentami. Cechuje się empatią i nieformalnym podejściem do stanu psychicznego pacjenta.

Konsultacje

Chirurgia onkologiczna
Chirurgia ogólna i naczyniowa

Placówki

Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Wileńska
  • Przychodnia Jaśkowa Dolina
  • Szpital Gdańsk

Formularz kontaktowy

Ładowanie