dr. hab. n. med.

Zyta Banecka-Majkutewicz

neurolog

Neurolog

Potrzebujesz konsultacji?

Umów wizytę

Wykształcenie zawodowe

  • Specjalizacja I stopnia oraz II stopnia z neurologii
  • Dyplom lekarza – Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku
  • Tytuł Doktora nauk medycznych 1995r.- „Przydatność badań klinicznych i elektrofizjologicznych dla wczesnej diagnostyki uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u chorych z toczniem rumieniowatym układowym
  • Tytuł Doktora habilitowanego nauk medycznych 2019r. -„Białka szoku termicznego i genisteina w udarze niedokrwiennym mózgu

Doświadczenie zawodowe

  • Swissmed
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (poprzednio Akademia Medyczna)
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
+48 58 524 15 00