dr n. med.

Lech Stachurski

urolog, chirurg

Potrzebujesz konsultacji?

Umów wizytę

Wykształcenie zawodowe

 • absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej.
 • Doktorat na podstawie pracy: „Leczenie zwężeń męskiej cewki moczowej wewnętrznym nacięciem pod kontrolą wzroku”.
 • Jestem autorem lub współautorem 38 prac naukowych. Wygłosiłem 82 referaty na zjazdach urologicznych. Uczestniczyłem w 190 zjazdach i konferencjach urologicznych.
 • Byłem kierownikiem specjalizacji, z zakresu urologii, ośmiu lekarzy.

Doświadczenie zawodowe

 • Przez 6 lat z-ca a przez 15 przewodniczący Oddziału Północno-Zachodniego PTU.
 • Przez 5 lat sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
 • Członek założyciel Sekcji Endourologii i ESWL PTU.
 • Członek Zarządu a potem przewodniczący Sekcji Endourologii I ESWL PTU.
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.
 • Członek Sekcji Urologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Odbyłem staże naukowe w: Krankenhaus Am Urban w Berlinie- prof. L.Weisbach, Krankenhaus Rudolfsstiftung w Wiedniu- prof. M.Marberger, Urologische Klinik und Transplantationszentrum w Bremie-Prof. Dr. Dreikorn.

Zainteresowania

 • Wcześniej wyścigi i rajdy samochodowe.
 • Obecnie: impresjonizm, turystyka wysokogórska (Himalaje, Andy), nurkowanie z aparatem tlenowym, narty.

Dodatkowe informacje

 • Otrzymał indywidualną nagrodę rektorską III st i II st.
 • Zastępca kierownika Katedry i Kliniki Urologii AM w Gdańsku.
 • Od 2001 r. jestem ordynatorem Oddziału Urologii w Gdyni.
 • Jestem sędzią Sądu Okręgowej Izby Lekarskiej.
+48 58 524 15 00