dr. n. med.

Daniel Maliszewski

chirurg

Potrzebujesz konsultacji?

Umów wizytę

Wykształcenie zawodowe

Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 2008 r.

Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w ramach rezydentury w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2016 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej oraz za pracę „Porównanie ekspresji biomarkerów w guzie pierwotnym i we wznowie miejscowej u chorych na raka piersi” otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.

Obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

W roku 2016 zdał Europejski Egzamin z Chirurgii Piersi – EBSQ in Breast Surgery.

Doświadczenie zawodowe

  • Uczestnik 25 staży zagranicznych i 30 zagranicznych kursów praktycznych.
  • Jako jeden z trzech Polaków posiada Europejski Certyfikat z Chirurgii Piersi – EBSQ in Breast Surgery.
  • Specjalizacja z chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej, Lekarz Roku plebiscytu „Głosu Pomorza” Hipokrates 2017.C
  • Co miesiąc przeprowadza od 30 – 45 zabiegów w znieczuleniu ogólnym z zakresu chirurgii piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej.
+48 58 524 15 00