Terapia Widzenia

W szpitalu Swissmed realizujemy rehabilitację wzroku, czyli terapię widzenia. Ma ona na celu poprawę komfortu widzenia dzieci i dorosłych z indywidualnym programem terapeutycznym okulisty, optometrysty i ortoptysty.

Chcemy poznać przyczynę, zaproponować terapię i zwiększyć Twoje możliwości wzrokowe.

Leczenia zeza i niedowidzenia

 • Zez zbieżny i rozbieżny

 • Niedowidzenie

 • Zez ukryty

 • Zaburzenia widzenia

 • Zaburzenia akomodacji

 • Zaburzenia ruchomości gałek ocznych

 • Trudności w pisaniu i czytaniu

Oferujemy terapię wzrokową - ćwiczenia ortoptyczno – optometryczne w:

 • Zezach

 • Niedowidzeniu

 • Zaburzeniach konwergencji

 • Zaburzeniach akomodacji

 • Zaburzeniach widzenia obuocznego

 • Trudnościach w czytaniu i pisaniu

 • Terapię wzrokową behawioralną: u pacjentów z problemami wzrokowo-lokalizacyjnymi

Kto może skorzystać z terapii?

Z terapii może skorzystać pacjent w wieku od 4 do 101 lat. Rehabilitacja widzenia jest rekomendowana dla osób we wszystkich grupach wiekowych.

Oznacza to, że małe dzieci, Pacjenci dorośli, a nawet osoby w wieku podeszłym  mogą skorzystać z programu terapeutyczny w, który jest  dostosowywany do wieku i indywidualnych możliwości.

Jak przebiega terapia widzenia?

Każda terapia rozpoczyna się od dokładnego i wnikliwego badania, niejednokrotnie obejmującego dwie wizyty oraz pełne badanie okulistyczne. Po postawieniu diagnozy rozpoczynamy terapię obejmującą 10 spotkań po 30 min. każde. W trakcie terapii Pacjent jest uczony wykonywać różnorodne, adekwatne do swych potrzeb ćwiczenia, stosując zasadę stopniowania trudności. Pacjent proszony jest także o wykonywanie ćwiczeń w domu zgodnie z wcześniejszym instruktażem. Terapia standardowo prowadzona jest w grupach 1-3 osobowych, bez uszczerbku na jakości ćwiczeń. Terapia indywidualna prowadzona jest tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą specjalisty prowadzącego terapię.

Jak długo trwa terapia?

U Pacjentów z lekkimi zaburzeniami widzenia zwykle po pierwszej turze ćwiczeń (po ok. 1-2 miesiącach) widoczna jest poprawa wyników badań i funkcji wzrokowych. U osób ze średnimi i ciężkimi zaburzeniami wymagane jest ponawianie sesji ćwiczeniowych do momentu uzyskania możliwe najlepszego rezultatu. W przypadku dzieci niedowidzących rehabilitacja może trwać nawet kilka lat. Bez względu jednak na typ dysfunkcji, poprawa jest rzeczą bardzo indywidualną i ciężko przewidzieć całkowity czas leczenia. Czynniki decydujące o czasie i powodzeniu terapii to: rodzaj, stopień zaburzenia, wiek Pacjenta, czas pojawienia się problemu np. zeza, systematyczność w terapii i stosowanie się do zaleceń ortoptysty/optometrysty.

Co po terapii?

Pacjent, który po ukończeniu sesji ćwiczeniowej uzyskał satysfakcjonujące efekty, kontynuuje terapię w warunkach domowych celem utrwalenia wyników leczenia i pozostaje pod kontrolą prowadzącego specjalisty. W zależności od potrzeb kontrole badania widzenia obuocznego zalecane są co ok.3-6 miesięcy.

+48 58 524 15 00