Plastyka wędzidełka języka (frenuloplastyka)

Frenuloplastyka języka jest zwykle wykonywana u dzieci po ukończeniu 1 roku życia i u dorosłych.

Sporadycznie wykonywana jest również u niemowląt z trudną ankyloglosją tylną lub po nieskutecznych, wcześniejszych frenotomiach.

Początkowy etap zabiegu jest identyczny z frenotomią. Następnie odseparowuje się brzegi błony śluzowej od mięśnia bródkowo-językowego na szerokości około 5mm. W niektórych przypadkach przecina się również włókna mięśnia bródkowo-językowego w celu odpowiedniego uwolnienia języka. Po zaopatrzeniu ewentualnych źródeł krwawienia brzegi rany zbliża się do siebie w linii pośrodkowej kilkoma pojedynczymi szwami wchłanialnymi.

Ze względu na bardziej złożony charakter, plastyka wędzidełka przeprowadzana jest u dzieci w znieczuleniu ogólnym, którym może być sedacja dożylna, lub przerywana wentylacja gazami anestetycznymi. U starszych dzieci (tj. po ukończeniu 7 r.ż.) i pacjentów dorosłych plastyka wędzidełka języka wykonywana jest w znieczulenie miejscowym.

+48 58 524 15 00