11 sierpnia 2022
#

Informacja o publikacji przez LUX MED. sp. z o.o. komunikatu do akcjonariuszy mniejszościowych Swiss

Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych posiadanych przez nich akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Spółka”), uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej [https://www.luxmed.pl/o-nas/komunikaty-dla-akcjonariuszy] został opublikowany komunikat LUX MED sp. z o.o. dotyczący kwestii związanych ze sprzedażą akcji Spółki.

Informujemy, że Spółka Swissmed nie jest stroną transakcji sprzedaży akcji Spółki, jak również nie pośredniczy w takich transakcjach zawieranych pomiędzy akcjonariuszami. W związku z tym, prosimy o niepodejmowanie kontaktu ze Spółką w sprawie dotyczącej możliwości sprzedaży akcji Spółki.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki

+48 58 524 15 00