Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY LEKARZ RODZINNY CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H PAKIETY ZDROWOTNE SENIORZY GALERIA DO POBRANIA

Dr hab. n. med. Maciej Śmietański

 


Absolwent Gdańskiej Akademii Medycznej. Do roku 2018 ordynator ośrodka leczenia przepuklin w Pucku, pracownik GUMed. W latach 2012-2017  Sekretarz ds.  nauki Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS). W roku 2009 współtworzył Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin Pachwiny (KROPP). Od roku 2009 kierownik konsorcjum naukowego GUMed i PG w realizowanym z funduszy UE programie „Poprawa jakości leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych.” Autor lub współautor ponad 60 prac w czasopismach naukowych, redaktor Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny. Wykładał na zaproszenie w wielu krajach Unii Europejskiej, USA, Rosji i Chinach. W latach 1999-2003 współpracownik EU Hernia Trialists Collaboration,  a w roku 2009 współtwórca Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny i klasyfikacji przepuklin brzusznych i okołostomijnych. Wicedyrektor Europejskiego Rejestru Operacji Przepuklin Brzusznych (EuraHS). W życiu prywatnym od 25 lat w związku małżeńskim, ojciec 2 synów, artysta wizualny.  

Rodzaje wykonywanych zabiegów

Operacje przepuklin pachwiny sposobami:
  • Otwarta metoda Lichtensteina (jedno- i obustronnie)
  • Laparoskopowy zabieg z dostępu TAPP (jedno- i obustronnie)
  • Metoda Stoppy w przepuklinach pachwinowych obustronnych (na otwarto i laparoskopowo)
Operacje pierwotnych przepuklin przedniej ściany brzucha:
  • Z dostępu laparoskopowego z implantem w pozycji IPOM
  • Hybrydowe w przepuklinach linii pośrodkowej ciała i pępku technikami MILOS i e-MILOS
Operacje przepuklin pooperacyjnych:
  • Z dostępu otwartego z implantem w pozycji sub-lay
  • Z dostępu laparoskopowego z implantem w pozycji IPOM
  • Hybrydowe w przepuklinach linii pośrodkowej ciała i nawrotowych w pępku technikami MILOS i e-MILOS
  • Przesunięcia płatowe w dużych ubytkach pooperacyjnych przedniej ściany brzucha sposobami Ramireza i TAR
  • Endoskopowy ACS
Operacje rekonstrukcyjne w poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha

Operacje jednoczasowe rozejścia kresy białej, przepukliny pępkowej i abdominoplastyka z usunięciem nadmiaru skóry. Operacje wykonuje się z użyciem implantów syntetycznych, przesunięciem lub przeszczepieniem pępka i abdominoplastyką. Zawiera ona elementy chirurgii przepuklin, chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej.


Formularz kontaktowy

Ładowanie