REJESTRACJA
(+48) 58 524 15 00
POMOC DORAŹNA
(+48) 58 524 15 89
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H LECZENIE OTYŁOŚCI PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY PAKIETY ZDROWOTNE POMOC DORAŹNA

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.swissmed.com.pl zwanego dalej „Serwisem”. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.


1. Ochrona danych osobowych

W Swissmed w sposób szczególny podchodzimy do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były należycie chronione, w tym w sposób odpowiadający przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Swissmed Centrum Zdrowia S. A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk, (dalej jako „Swissmed”, „Administrator” lub „my”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Swissmed. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz się z nami skontaktować pod adresem iod@swissmed.com.pl.

W tym miejscu pragniemy Cię również poinformować o zakresie praw, jakie przysługują Ci na mocy RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora. Zgodnie z przepisami RODO, możesz żądać dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Swissmed sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez stronę internetową lub pod adresem: iod@swissmed.com.pl. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdziesz pełne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Swissmed (w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych):

- Klauzula obowiązku informacyjnego Swissmed dla pacjentów

- Klauzula obowiązku informacyjnego Swissmed dla kontrahentów (relacje biznesowe)


2. Zasady korzystania z Serwisu

Przypominamy, że w celu korzystania z Serwisu internetowego powinieneś posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, podlegasz tym politykom.

Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia Twojego adresu IP, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samego Serwisu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach plików cookies zostały zawarte w odrębnej zakładce ,,Polityka cookies’’.


3. Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.

Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z Serwisów posiada odrębną politykę prywatności z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego Serwisu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszym Serwisie bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.


4. Wyłączenie odpowiedzialności

Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Tobie praw.


5. Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Aktualna wersja Polityki Prywatności: 07.03.2022 r.2. Polityka Cookies

Polityka Cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.swissmed.com.pl/ wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez Swissmed Centrum Zdrowia S. A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk (dalej jako: „Swissmed”) zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Swissmed plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).

Co to jest plik Cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa Swissmed korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na stronie internetowej Swissmed umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie internetowej Swissmed. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki Cookies umożliwiją również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Swissmed:

dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
wykorzystanie mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
mierzenie skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronie Swissmed mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę www.swissmed.com.pl.


Formularz kontaktowy

Ładowanie