REJESTRACJA
(+48) 58 524 15 00
POMOC DORAŹNA
(+48) 58 524 15 89
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H LECZENIE OTYŁOŚCI PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY PAKIETY ZDROWOTNE POMOC DORAŹNA

Regulamin dla osób odwiedzających

1. Regulamin dla osób odwiedzających

Ze względów pandemicznych odwiedziny w Szpitalu Swissmed są zawieszone.

§ 1

 1. Odwiedziny chorych mogą odbywać się codziennie w godzinach 10.00 - 20.00.
 2. Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami mogą mieć miejsce za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 3. Ze względów epidemiologicznych oraz innych ważnych przyczyn uzasadnionych  dobrem pacjenta, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzania pacjentów.

§ 2

 1. Jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby.
 2. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz znajdujące się w stanie nietrzeźwym.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną za zgodą lekarza.

§ 3

Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane:

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
 • podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazaniom personelu medycznego,
 • pozostawić w szatni wierzchnie okrycie.

§ 4

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 • ze względów sanitarno – epidemiologicznych – wprowadzania lub wnoszenia do Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach chorych,
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów - prowadzenia głośnych rozmów,
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza.

§ 5

Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informacje dotyczące stanu zdrowia chorego do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego – lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.

Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon.

§ 6

Odwiedziny w sali wybudzeniowo – pooperacyjnej:

 • możliwe są tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą koordynatora oddziału bądź lekarza anestezjologa, zalecana pora odwiedzin w godzinach 17.00 – 19.00,
 • jeden z rodziców lub opiekun prawny ma prawo przebywania z dzieckiem po uzgodnieniu z koordynatorem oddziału lub lekarzem anestezjologiem.

§ 7

Odwiedziny w Oddziale Intensywnej Terapii:

-        możliwe są w godzinach 12.00 - 14.00 oraz 17.00 - 19.00, oraz w sytuacjach wyjątkowych poza wskazanymi godzinami, po uzgodnieniu z koordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym.

§ 8

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą chorego w Szpitalu zasad odwiedzin, zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego, lekarz leczący chorego bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić ją ze Szpitala.

§ 9

Wszelkie życzenia, opinie i uwagi osoby odwiedzające chorych mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków”, która znajduje się u lekarza dyżurnego.

 

Gdańsk, dnia 01.09.2010 r.

Formularz kontaktowy

Ładowanie