Rejestracja: (+48) 58 524 15 00
LEKARZE SZPITAL PRZYCHODNIA PRZEPUKLINY OKULISTYKA CENNIK
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA 24H SENIORZY PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY GALERIA BEZPIECZNY SZPITAL

BCT czy IBR?

Pacjentka z rozpoznanym rakiem piersi „budzi się“ w zupełnie nowej rzeczywistości – dotychczasowe życie ulega całkowitemu przemodelowaniu a jednocześnie stawiane jest przed nią wiele decyzji wymagających jej udziału. W nowoczesnym, spersonalizowanym leczeniu raka piersi pacjentka powinna być świadomym podmiotem współdecydującym o podjęciu ostatecznej decyzji w zakresie zaproponowanego leczenia. Rolą chirurga jest przedstawienie dostępnych alternatyw chirurgicznych w danej sytuacji klinicznej oraz  odpowiedź na pojawiające się pytania. Kluczowym jest, aby pacjentka była „podmiotem“ a nie „przedmiotem“ w dyskusji dotyczącej proponowanego leczenia chirurgicznego. To pacjentka będzie każdego dnia zmagała się ze skutkami podjętej decyzji, dlatego tak ważne jest posiadanie informacji niezbędnych w podjęciu najlepszej w danej sytuacji decyzji.


Standardem leczenia chirurgicznego raka piersi jest leczenie onkoplastyczne, czyli takie, które z jednej strony dba o radykalność onkologiczną, a jednocześnie nie zapomina o aspekcie estetycznym wykonywanego zabiegu. W puli zabiegów pierwotnych raka piersi spełniających kryteria leczenia onkoplastycznego dostępne jest leczenie oszczędzające (BCT) oraz amputacja z jednoczasową rekonstrukcją (IBR).


U 99% pacjentek zakwalifikowanych do amputacji jesteśmy w stanie wykonać jednoczasową rekonstrukcję. Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do IBR jest rozpoznanie raka zapalnego – w takiej sytuacji pacjentka dostanie chemioterapię przedoperacyjną (neoadjuwantową), następnie kwalifikowana jest do usunięcia piersi (mastektomii) wraz z węzłami chłonnymi pachowymi oraz pooperacyjnej radioterapii. Rok po zakończonej radioterapii można wykonać u pacjentki rekonstrukcję odroczoną przy użyciu tkanek własnych.

Czym jest BCT oraz IBR

Leczenie oszczędzające (BCT – czyli usunięcie raka wraz z marginesem tkanek zdrowych) nadal pozostaje najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym pierwotnego raka piersi i jest rekomendowane dla większości pacjentek. Warunkiem kwalifikacji jest: możliwość radykalnego usunięcia raka (z czystym marginesem), możliwość kwalifikacji pacjentki do radioterapii oraz osiągnięcie dobrego efektu estetycznego. Plusem powyższej techniki jest brak konieczności utraty piersi oraz potencjalnie, wedle ostatnich badań, możliwie lepsze rokowanie w podtypach bardziej agresywnych (TN, HER2+). Analizując minusy musimy wrócić do kwalifikacji. Warunek czystości onkologicznej powoduje, iż u wielu pacjentek po pierwszym zabiegu trzeba poszerzyć margines chirurgiczny, a niejednokrotnie i tak finalnie kończy się na konieczności usunięcia całej piersi. Decydując się na BCT pacjentka musi zaakceptować  potencjalne ryzyko konieczności przeprowadzenia kolejnych zabiegów. Biorąc pod uwagę niedokładność narzędzi diagnostycznych musimy zadać sobie pytanie czy część nowotworów piersi – szczególnie raków zrazikowych oraz z komponentą DCIS, LCIS – mających tendencję  do wielogniskowości oraz niedoszacowania w badaniach obrazowych – nie powinna być a priori kwalifikowana do amputacji z jednoczasową rekonstrukcją.


Nieodłącznym elementem leczenia oszczędzającego jest radioterapia. Niestety część chorych z przyczyn socjalnych nie będzie w stanie opuścić miejsca zamieszkania (szczególnie na terenach wiejskich) na 4-5 tygodni celem poddania się radioterapii (nawet mając możliwość powrotu do domu na weekend). Korzystając z kluczowego działania radioterapii  w tej grupie chorych musimy także zaakceptować powikłania wynikające z jej działania miejscowego. Miejscowe zniszczenie tkanek, przebarwienia, zaczerwienienie oraz nawracające dolegliwości bólowe mogą towarzyszyć części chorych do końca życia. Rzetelne poinformowanie pacjentki odnośnie potencjalnych skutków radioterapii może spowodować, iż część pacjentek nie zdecyduje się na leczenie oszczędzające.


Kolejnym aspektem kwalifikacji do BCT jest potencjalny efekt estetyczny. Należy pamiętać, iż kluczowym aspektem jest tutaj stosunek wielkości guza do wielkości piersi. Przy niewielkim biuście zdecydowanie trudniej jest osiągnąć zadowalający dla pacjentki efekt kosmetyczny.  W takiej sytuacji należy przedyskutować z pacjentką kwalifikację do amputacji z jednoczasową rekonstrukcją.


Należy pamiętać iż u 5-7% pacjentek z rakiem piersi wystąpi potwierdzone podłoże genetyczne (najczęściej mutacja BRCA1, BRCA2) –  w tej grupie chorych mastektomia (profilkatyczna) powoduje redukcję ryzyka raka piersi. Przeprowadzenie mastektomii po radioterapii wiąże się z podwyższonym ryzykiem powikłań, w  związku z czym u każdej pacjentki z rakiem piersi należy ocenić jakie jest prawdopodobieństwo podłoża genetycznego. Jeśli ryzyko jest wysokie – preferowana jest mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją.


Reasumując, pamiętając, iż BCT jest podstawową techniką u pacjentek z rakiem piersi, kwalifikację do amputacji z jednoczasową rekonstrukcją (IBR) należy poważnie rozważyć u pacjentek:

 • z podejrzeniem raka wielo-ogniskowego,

 • z podejrzeniem raka zrazikowego, z komponentą DCIS lub LCIS,

 • brakiem możliwości przeprowadzenia radioterapii lub brakiem woli pacjentki do poddania się radioterapii,

 • z niekorzystnym stosunkiem guz/pierś lub „niewielkim“ rozmiarem piersi,

 • z wysokim ryzykiem podłoża genetycznego (pacjentki młode, dodatni wywiad rodzinny, rzadkie podtypy raka),

 • o indywidualnych preferencjach.

  Pacjentka powinna być „świadomym podmiotem“ – to ona decyduje finalnie odnośnie preferowanej techniki leczenia chirurgicznego, po rzetelnym przedstawieniu przez chirurga wszystkich dostępnych opcji terapeutycznych.


Uwaga:

 • Radioterapia pooperacyjna nie jest przeciwwskazaniem do IBR,
 • Naciek skóry/kompleksu brodawka-otoczka nie jest przeciwwskazaniem do IBR,
 • Wielkość guza nie jest przeciwwskazaniem do IBR,
 • Chemioterapia przedoperacyjna nie jest przeciwwskazaniem do IBR,
 • Opadanie piersi (ptoza) nie jest przeciwwskazaniem do IBR.

Informacja

Zapoznaj się z ważnnymi dokumentami do pobrania dla pacjentów szpitala:
Dokumenty do pobrania

Formularz kontaktowy

Ładowanie